Archive for February, 2019

  • Spalovna je pro vedení města tabu

    V pondělí 11. února jsme na jednání vsetínského zastupitelstva chtěli zařadit na program tři body, týkající se odpadů. Jeden se týkal zpracování analýzy, jaké alternativy vlastně město vedle spalovny má. Druhý pak možnosti likvidace biologického odpadu v bioplynové stanici a třetí zavedení systému vratných kelímků.

    Read more