Archive for April, 2022

  • Do úklidu Vsetína na jaře 2022 se zapojilo 67 dobrovolníků

    V rámci letošního ročníku akce Ukliďme Česko se zapojili nejen dobrovolníci a dobrovolnice Vsetínského fóra, ale také žáci a učitelé ZŠ Integra. “Uklidili jsme množství různorodého odpadu z břehů i koryta Rokytenky a mlýnského náhonu, dolního toku Jasenického potoka, v lese nad vodárnou na Bečevné, v lese nad Kauflandem a v okolí hvězdárny,” upřesnil organizátor akce Tomáš Husa. “Chtěl bych poděkovat všem, kteří v chladnějším a deštivém počasí přišli, jak žákům a učitelům ZŠ Integra, kteří tvořili převážnou většinu dobrovolníků, tak také gymnazistům a dalším věrným účastníkům,” dodal.

    Read more