Apel Tomáše Husy: Chvilka pro les

Taky nechápete, jak v dnešní době někdo ještě může sázet smrky ve velkém? Když všichni vidíme, jak stejnověké monokulturní smrčiny hromadně rezaví a schnou – a není to už dávnou vinou kyselých dešťů.

Taky vás už ve škole učili, že nejzdravější a nejrozmanitější jsou smíšené lesy – a mohli jste si to vlastními pozorováními potvrdit? Zdá se vám, že ubíhají roky a dekády a víc se o tom mluví, než koná? Tak to jsme na tom podobně.

Možná kousek lesa vlastníte a potom máte více možností aspoň na tom svém kousku krajiny něco udělat pro udržení nebo zvýšení rozmanitosti, pestrosti, života… To má velkou cenu, ale kolik je nás takových?

Nebo můžete v tuto chvíli připomínkovat připravovanou vyhlášku ministerstva zemědělství o hospodaření v lesích, která může zásadně změnit fungování státních Lesů ČR. A pomoct tak těm lesníkům, kteří mají snahu pečovat o „svůj revír správně“ a současné zákony jim to ztěžují.

Připojte se k výzvě Hnutí Duha a zasaďte se o zdravé pokračování našich lesů. Pokud jste ochotni věnovat trochu víc času, můžeme také svými slovy a podle svých zkušeností a svědomí napsat svým voleným zástupcům své připomínky. Pomoci vám k tomu může třeba server Napište jim.

Děkuji, že pomáháte zachránit naše lesy.

Tomáš Husa, předseda spolku Vsetínské fórum

Další články: