Bezplatná konzultace k tématu ochrana osobních údajů (GDPR) pro vsetínské neziskové organizace a spolky

Spolek Vsetínské fórum nabízí vsetínským neziskovkám a spolkům bezplatnou výpomoc s tématikou ochrany osobních údajů podle nařízení GDPR. Konzultace je určena malým spolkům a neziskovkám, které nemají peníze na placené právní služby, případně které nejsou součástí zastřešujících celostátních organizací, které by jim s tématem mohly pomoci.

V květnu 2018 začne platit nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR. Jeho povinnosti dopadají i na neziskové organizace a spolky, které mají nyní nejvyšší čas se na něj připravit.

Pokud máte zájem, vyplňte prosím tento dotazník a následně vás pozveme na jedno z konzultačních setkání, na kterém se nejen dozvíte více o povinnostech spolků a neziskovek, ale také společně navrhneme další postup v případě vaší organizace. Setkání se budou konat v únoru a březnu na Vsetíně v několika termínech, které budou upřesněny po dohodě s jednotlivými zájemci.

Cena

Výpomoc je poskytována bezplatně. Vsetínské fórum si však dovoluje odmítnout výpomoc z kapacitních důvodů či požádat o dobrovolný příspěvek u těch organizací, které by svým rozsahem činnosti výrazně přesáhly běžné neziskovky či spolky. Nabídka je určena jen pro organizace ze Vsetína a nejbližšího okolí. V případě zájmu o speciální konzultace pro organizace mimo Vsetín nebo pro jiný typ organizací se prosím informujte o možnostech na emailu michal.berg@vsetinskeforum.cz.

Lektor

S problematikou ochrany osobních údajů vás seznámí Michal Berg, informační expert a konzultant, dříve podnikatel v informačních technologiích. V rámci své publikační činnosti se věnuje také ochraně osobních údajů, zde několik článků k tématu: první, druhý, třetí.

Co je to GDPR a proč by to spolky mělo zajímat?

V květnu 2018 začne platit nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR. Jeho povinnosti dopadají i na neziskové organizace a spolky, které mají nyní nejvyšší čas se na něj připravit.

Každý spolek nebo neziskovka se s ochranou osobních údajů sektává v různém rozsahu. Skoro všechny ale mají nějaký seznam svých členů nebo dárců, nejrůznější sportovní, kulturní či volnočasové oddíly vedou seznamy dětí, které k nim chodí do kroužků, organizace také rozesílají emailové zpravodaje na adresy svých příznivců. U větších organizací se pak musíte zabývat také osobními daty zaměstnanců nebo dobrovolníků, kteří v neziskovce pracují. Zkrátka, i malý spolek nebo neziskovka s nějakými osobními údaji pracuje.

Až na drobné výjimky nejsou požadavky na ochranu osobních údajů nikterak složité. Naopak, vyžaduje se spíše zdravý rozum, kterým se stačí řídit, pokud něčí osobní údaje získáváte a zpracováváte. Spolky a neziskovky se nařízení GDPR nemusí bát, protože se po nic nechce nic zásadního – zejména to, aby osobní údaje zpracovávaly se souhlasem osob, kterých se týkají (případně na základě jiného o důvodu), aby je chránily před zneužitím a aby tyto údaje, pokud už pominul důvod je zpracovávat, odstranily. GDPR přináší i několik dalších povinností, ty ale také nejsou nezvládnutelné. Přesto je určitě lepší se poradit s někým, kdo se v problematice orientuje a dokáže poradit opatření přímo pro vás spolek. Pokud nemáte peníze na právní služby od specialistů, je pro vás tahle nabídka ideální.

Jak se přihlásit
Vyplňte prosím tento dotazník a následně vás pozveme na jedno z konzultačních setkání, na kterém se nejen dozvíte více o povinnostech spolků a neziskovek, ale také společně navrhneme další postup v případě vaší organizace. Setkání se budou konat v únoru a březnu na Vsetíně v několika termínech, které budou upřesněny po dohodě s jednotlivými zájemci.

V případě dotazů prosím pište na michal.berg@vsetinskeforum.cz

Další články: