Kácení dvou javorů u školy v Luhu bylo zastaveno

Jednou z pravidelných a dlouhodobých aktivit Vsetínského fóra je kontrola a připomínkování zásahů, které mají vliv na životní prostředí ve městě. Tuto pravomoc nám dává zákon 114/1992 Sb. a snažíme se ji využívat zejména tam, kde by mohlo docházet ke zbytečnému kácení či jiným negativním zásahům do městské zeleně. “Nedávno jsme se zúčastnili správního řízení o povolení kácení dvou vzrostlých javorů v areálu Základní školy Luh. Místní šetření ukázalo, že navrhované důvody pro kácení nejsou závažné a odbor životního prostředí následně žádost o kácení zamítl”, uvedl předseda Vsetínského fóra Tomáš Husa.

Máme podánu žádost, na základě které nás v souladu s výše uvedeným zákonem městský úřad informuje o žádostech o kácení stromů nebo o stavební povolení od určité velikosti staveb, každou z nich se pak snažíme co nejobjektivněji zhodnotit a v případě pochybností se k danému problému ve správním řízení vyjádřit, čehož se snažíme využívat právě jako v případě stromů u školy v Luhu.

V obou případech se jednalo o javory, jeden měl být pokácen, protože údajně stíní okna budovy (hlavním důvodem se ale ukázala technická komplikace zastřešení nedávno zhotovené tzv. učebny v přírodě), druhý pak proto, že jeho kořeny údajně prorůstají do kanalizace (která ale podle plánů by měla procházet jinudy a v minulosti již byl pokácen strom, který v blízkosti trasy kanalizace stál a právě jehož kořeny mohly být zobrazeny kamerou v potrubí v r.2009). Také připomínky a alternativní návrhy zástupců Vsetínského fóra měly podíl na zachování stromů a hledání jiného řešení. Případ tím pro nás nekončí, navrhovateli kácení (vedení školy) jsme přislíbili pomoc při hledání způsobu zastřešení lavic učebny v přírodě proti dešti a trusu ptáků se zachováním stromu.

Stromy tak mohou dál plnit funkce estetické, zlepšovat mikroklima a zůstat úkrytem pro ptáky. “Červený javor pak může být ozdobou učebny v přírodě a také příkladem dobré praxe, jak skloubit čistotu a pohodlí učebny a zároveň nechat žít strom” upřesnil Tomáš Husa a dodal, že pokácení jediného vzrostlého listnatého stromu na prostranství nedávno zhotovené učebny v přírodě kvůli jejímu zastřešení by nebylo dobrým příkladem pro žáky, kteří by navíc tak přišli např. o možnost sledovat jeho obyvatele přímo z lavic učebny.

Michal Berg, Tomáš Husa

Další články: