Májová sloupková slavnost přilákala desítky návštěvníků

V sobotu 12. května slavnostně odhalil občanský spolek Vsetínské fórum spolu Družstvem Sokolovny Vsetín opravený historický meteosloupek před Sokolovnou. Na májové slavnosti nejprve paní Jiřina Sousedíková a zástupci vsetínského Junáka a Sokola položily květiny k pamětní desce padlých odbojářů a uctili tak jejich památku. Pak už se slavnost nesla v radostném duchu. Pro osmdesátku účastníků slavnosti zazpívaly lidové písně nejen z Valašska dcérky z pěvecké skupiny BLAženky.

Místopředseda Spolku Vsetínské fórum Michal Berg následně k slavnostnímu předání spolku zpět do užívání veřejnosti uvedl: „Těší mě, že jsme jako Vsetínské fórum mohli navázat na dlouholetou tradici vsetínského Okrašlovacího spolku, který sloupek nechal v roce 1925 vystavět. Dnes jsou to právě spolky, které burcují své spoluobyvatele z jakési letargie. Upozorňují na vhodné i nevhodné zásahy do přírody a krajiny, všímají si drobných památek, ale i ,obyčejných’ stromů. Vsetínské fórum se snaží probouzet v lidech všímavost a lásku ke krajině i ke svému okolí. Nechceme nadávat na to, jak Vsetín funguje a vypadá. Chceme jej dělat lepším a krásnějším.“

Pásku na sloupku pak slavnostně přestřihla Marcela Nykodýmová za družstvo Sokolovny, umělecký kovář Ondřej Zlámal, který na sloupek vsadil novou korouhev a David Kopecký s Michalem Bergem za Vsetínské fórum. Studentská kapela Not Yet pak bavila nestárnoucími šlágry publikum u bufetu za Sokolovnou.

Ve vitrínách sloupku je aktuálně k vidění výstava k historii okrašlovacích spolků a sloupku samotného. Podle zájmu veřejnosti, neziskových organizací či umělců se bude obměňovat.

Vsetínské fórum žádá všechny, kterým není sloupek lhostejný, na úhradu nákladů na jeho opravu, která se vyšplhala na desítky tisíc korun. Libovolnou částkou lze přispět na transparentní účet 2001361974/2010.

Foto: Jitka Harabišová

Další články: