Na debatu o spalovně přišlo přes sto lidí. Pro spalovnu nezvedl ruku nikdo

Více než stovka občanů Vsetína si přišla poslechnout odborníka na odpadové hospodářství Ivo Kropáčka na debatu Otevřeně o spalovně. Expert Hnutí DUHA nejprve prezentoval základní informace o odpadech a aktuálních možnostech jeho likvidace a pak více než hodinu trpělivě odpovídal na dotazy občanů. “V debatě padlo hned několik alternativ, jak řešit problematiku odpadů bez výstavby problematické spalovny,” uvedl Michal Berg ze spolku Vsetínské fórum, který debatu pořádal. “Z dotazů a reakcí bylo zjevné, že občané v sále si spalovnu na Vsetíně nepřejí. Na dotaz jednoho z občanů, kdo chce v Luhu spalovnu, nezvedl ruku nikdo,” dodal Michal Berg.

Hlavním problémem spalování odpadu je podle Ivo Kropáčka tlak na to, aby se méně recyklovalo. “Pokud máme splnit celoevropsky schválenou míru recyklace, což je 65% v roce 2030, nebude zkrátka odpadu pro spalovnu ve městě dostatek a bude se muset dovážet. My jako Hnutí DUHA nejsme proti spalovnám jako takovým, ale preferujeme spíše rozšířit kapacitu již existujících spaloven v Praze a Brně, než stavět nové a nevyzkoušené technologie v malých městech,” vysvětluje Ivo Kropáček. Podle něj zhruba třetinu komunálního odpadů tvoří biologicky rozložitelný odpad, a jeho sběr do tzv. hnědých popelnic nebo kompostérů je tak první věcí, kterou by mělo město pro řešení odpadového hospodářství dělat.

Část dotazů občanů se týkala rizika, které spalovna v blízkosti centra města představuje. Podle Ivo Kropáčka je zjevné, že ke zhoršení emisní situace dojde, je pak na občanech města a politické reprezentaci, zda to zhoršení budou akceptovat. “Plyn je čisté palivo, odpad je špinavější. Existují i jiné alternativy, jak energeticky zpracovávat odpad s menším rizikem, například v podobě bioplynové stanice. Pro Vsetín by mohla být zajímavá také výtopna, která bude spalovat tuhé alternativní palivo, které se vyrábí z odpadu, společně s biomasou. Té je díky lesům všude okolo Vsetína dostatek,” uvedl Kropáček.

Jedním z argumentů pro výstavbu spalovny je údajné navýšení poplatků za odpad až na pěti nebo desetinásobek poté, co bude zakázáno skládkování spalitelného materiálu. Podle Kropáčka je tato obava přehnaná, i když k nárůstu určitě dojde. “Není pravda, že pokud nebude spalovna, tak poplatky za odpady mohou vyrůst o pěti nebo desetinásobek. Ano, cena za zpracování odpadů bude růst, ale zdaleka ne tolik. Cílem je snížit množství odpadu, proto by měla města zavádět motivační systémy, aby ten, kdo vyprodukuje méně odpadů, také platil méně,” uvedl Kropáček. Jako příklad uvedl platby za elektřinu nebo vodu. Za ty také každý patí podle toho, kolik spotřebuje, a nikoli paušál, jako za odpad.

Záznam z debaty je k dipozici na webové stránce https://www.vsetinskeforum.cz/spalovna, na ní lidé najdou také další informace k celému projektu. Pro získání aktualit o tématu je možné zadat svůj email a nechat si poslat od spolku Vsetínské fórum aktuální informace.

Pořádání debat, pronájem místností, zjišťování informací nebo tisk plakátů je finančně náročný. Prosím přispějte na náš transparentní účet 2001361974/2010 jakýmkoli darem, abychom mohli dál poskytovat občanům Vsetína objektivní informace o spalovně.

Další debatu k témat spalovny pořádá přímo město Vsetín v pondělí 17.12. od 17 hodin v budově městského úřadu.

Další články: