O spolku

Vsetínské fórum je spolek (dříve občanské sdružení) se sídlem na Vsetíně. Založili jej aktivní občané města a je otevřený všem zájemcům o veřejný život na Vsetíně.

Naše cíle

Cílem spolku Vsetínské fórum je podpořit občanskou společnost na Vsetíně a vytvořit prostor pro aktivní účast na veřejném životě: zejména v otázkách otázkách životního prostředí, městské zeleně, architektury, urbanismu, komunitních akcí, kultury a rozvoje veřejných prostor.

Chceme také zviditelnit zajímavé, ale doposud méně známé osobnosti města nebo přinášet přinést moderní pohledy na současnost a budoucnost Vsetína. V neposlední řadě chceme vytvořit neformální nástroj pro diskuse a představení konkrétních návrhů na zlepšování života ve městě.

Vsetínské fórum je projekt, u jehož základů stojí členové sdružení Valašská filmová společnost, aktivní občané z iniciativy Osvoboďme náměstí, členové místní organizace Strany zelených Vsetín a nezávislé občanské osobnosti ve městě.

Je otevřený všem zájemcům o kvalitní život na Vsetíně – dalším občanským iniciativám i jednotlivcům, kteří mají zájem se podílet na odpovědné správě a rozvoji našeho města.

Pět základních hodnot Vsetínského fóra

  1. Jsme otevřeni debatě, názorům druhých a svobodné diskusi o jednotlivých tématech týkajících se Vsetína
  2. Zastáváme hodnoty občanské společnosti v podobě odkazu Václava Havla a dalších demokratických osobností
  3. Naše myšlenky se snažíme prosazovat ve veřejném zájmu, eticky a bez skrytých úmyslů a to stejné očekáváme od druhých
  4. Hájíme odpovědný přístup vůči životnímu prostředí i lidem, snažíme se stát na straně slabších a pomáhat jim
  5. Odmítáme xenofobii a nesnášenlivost, nepodporujeme jednoduchá a populistická řešení