Projekce vsetínského festivalu Jeden svět shlédly stovky diváků

Festival dokumentárních filmů Jeden svět uspořádal na Vsetíně v minulém týdnu spolek Vsetínské fórum. Dvacet projekcí pro školy a deset projekcí pro veřejnost shlédlo na 200 diváků a přes 600 studentů vsetínských středních a základních škol. „Dokumentární filmy se věnovaly tématice života lidí s hendikepem, životního prostředí nebo války v Sýrii,” upřesnil hlavní organizátor David Kopecký.

Výraznou pomocí pro organizaci celého festivalu byl dobrovolnický tým, který tvořili studenti a studentky z Masarykova gymnázia a střední školy Kostka. „Měli jsme si možnost vyzkoušet nejen věci jako prodej vstupenek nebo péči o hosty, ale také uvádění filmů nebo moderování debat,” vypočítává letošní maturant Lukáš Drahoňovský, čemu se v rámci festivalu studenti věnovali. „Myslím, že můžu mluvit za všechny, že to pro nás byla skvělá zkušenost. Vyzkoušeli jsme si na vlastní kůži, co to znamená něco organizovat a měli jsme možnost se potkat se zajímavými hosty,” dodal Lukáš Drahoňovský.

Festival byl organizován ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou a zmíněnými středními školami, tedy gymnáziem a SŠ Kostka. Na školní projekce vedle nich pak zavítali i studenti a žáci ze základních škol Rokytnice, Sychrov a Trávníky. „Osobně oceňuji to, že sami středoškoláci byli zapojeni do organizace festivalu, to je zkušenost, kterou jinak nezískají. Ostatním studentům prospělo, že nahlédli za hranice relativně bezpečné a blahobytné Evropy. Sami pak ocenili zejména možnost o filmu po každém promítání diskutovat,” uvedla Jaroslava Ševčíková, učitelka střední školy Kostka.

Vsetínskou část festivalu, jež celostátně organizuje společnost Člověk v tísni, podpořila řada sponzorů. „Chtěli bychom jim tímto velmi poděkovat, rozpočet festivalu dosáhl přes 50 000 Kč, které jsme museli zajistit z různých zdrojů,” upřesnil organizátor David Kopecký. Finančním příspěvkem se na organizaci podílely společnosti JC metal, KHS, TES Vsetín a drobní dárci z řad jednotlivců, částkou 2000 Kč přispělo i Město Vsetín. Prostory zdarma pro projekce vypůjčili Sokol Vsetín, hudební klub Tři Opice a RMC Sluníčko a mediálním partnerem byl Valašský Deník.

Další články: