Reportáž ze setkání radnice s občany

Ve středu 26.3.2014 se dva zástupci Vsetínského fóra – Tomáš Husa a Milan Kováč – zúčastnili ve vsetínském Domě kultury domě akce “S námi pro vás, za jeden provaz”. Zde přinášíme krátký souhrn pro ty, co se nemohli zúčastnit.

Po uvítání představitelé města mluvili o investicích, které se uskutečnily nebo neuskutečnily z těch, které byly diskutovány na minulém setkání radnice s občany.

Z této části akce vybírám:

  • Už je rozběhnutá práce na cyklostezce do Zbrojovky (zatím jen projektově), dokončuje se cyklostezka na Bobrky (fakticky).
  • Plánuje se multifunkční hřiště ZŠ trávníky v areálu školy, představena byla znovu i revitalizace “Kolonka” a koupaliště u průmyslovky, kde by se letos v létě už mělo koupat. a také revitalizace parků Rybníky a Trávníky.
  • Přislíbena byla realizace nových přechodů pro bezpečnější pohyb (Ohrada, Jasenice u kovárny a Rokytnice)
  • Byly opraveny tribuny na fotbalovém stadionu Tyršovce, naopak neproběhla varianta zrcadlového přistavění tribun do Panské zahrady – tzv. amfiteátr – což by zase z Panské zahrady ukrojilo další kus přírodní plochy a stromů. Naopak se zkoumala potřeba amfiteátru a doporučilo se použít jiné místo nebo prostě od tohoto záměru ustoupit.

Horší zprávou je, že rekonstrukce vlakového nádraží se posouvá “do dalšího období”, zatím je tedy v nedohlednu.

U samotných tématických stolů se potom diskutovalo pouze 30 minut, nebylo tedy příliš reálné jich obejít víc. Byli jsme oba u životního prostředí a urbanismu; tam proběhla tato témata:

1) Zástupce Českého svazu rybářů řešil stav vody v Bečvě – vznesl požadavek pouštět míň vody do náhonu v době sucha, aby nehynuly ryby v Bečvě.

2) Diskutovali jsme o znečisťování toků a o možnostech, co udělat pro snížení množství odpadků v potocích a řece.

3) Upozornili jsme na problém průchodnosti (prostupnosti) zastavovaných a oplocovaných ploch – a vznesli dotaz, co vedení města dělá, aby byly zachovány pěšiny a nemusely se obcházet velké bloky budov a nepřístupných pozemků. Dostali částečně uspokojivou odpověď, že se to už bere v potaz ve studiích o zástavbách (ne tedy už pouze dostupnost po silnici, ale také zachování pěšin).

4) Přemýšleli jsme o revitalizaci břehů Bečvy k rekreaci – propojení s prostory panské zahrady.

Body č. 3 a 4 postoupily za tento stůl do hlasování o “Top 10” problémeů, ale vzhledem k počtu občanů u různých stolů se tyto body umístily až druhý a třetí od konce. To se ale dalo čekat, u našeho stolu sedělo nejméně lidí.

5) Ještě jsme otevřeli otázku svozu recyklovaného odpadu a motivaci lidí ke třídění častějším svozem kontra nákladnost svozu.

Zajímavé závěry byly také u stolu věnovaném dopravě: jako první bod v jejich souhrnu nastíněných problémů/výzev byl návrat myšlenky rezidenčního parkování – ale jen v kritických místech (což zase určitě narazí na odpor místních, kteří budou tvrdit, že je nespravedlivé, aby oni platili a zbytek města měl parkování zdarma).

Pak se mluvilo o dodržování rychlostí ve městě a jak toho docílit. Probírala se i problematika vzhledu a funkčnosti vlakového a autobusového nádraží.

Atmosféra setkání byla dobrá, ocenili jsme přísun informací o dění a zamýšlených nebo možných změnách ve městě, občané mohli zúčastněným úředníkům, politikům a zástupcům odpovědných organizací klást dotazy a podávat návrhy.

Velké plus vidím v tom, že se takto potkávají a seznamují lidé, kteří pak mohou spolupracovat na řešení problémů, které je trápí, případně také zjistit, kteří konkrétní lidé mají na městském úřadě danou problematiku na starosti.

Autor: Tomáš Husa

Dokumenty ke stažení:
Prezentace investičních akcí roku 2014 pro fórum s občany
Prezentace TOP 10 opatření a řešení z roku 2013

Další články: