Spalovna je pro vedení města tabu

V pondělí 11. února jsme na jednání vsetínského zastupitelstva chtěli zařadit na program tři body, týkající se odpadů. Jeden se týkal zpracování analýzy, jaké alternativy vlastně město vedle spalovny má. Druhý pak možnosti likvidace biologického odpadu v bioplynové stanici a třetí zavedení systému vratných kelímků.

Vedení města bohužel ani jeden z těchto bodů vůbec neumožnilo projednat a vyslechnout si argumenty, body vůbec nebyly schváleny na program. Podrobné vyjádření k tomuto nedemokratickému jednání si můžete přečíst v naší tiskové zprávě.

Vedení města odmítlo už v listopadu zařadit na program zastupitelstva bod, týkající se procesu hodnocení vlivu spalovny na životní prostředí (EIA). Následně se ukázalo, že město Vsetín kompletní hodnocení toho, jaký vliv bude mít spalovna na zdraví občanů města, vůbec nepožadovalo. Nebýt Vsetínského fóra a dalších spolků, tzv. plná EIA by se zřejmě vůbec nedělala. 

Vypadá to, že na příští zastupitelstvo budeme muset pozvat vás, vsetínské občany, abyste dali osobně najevo, co si o takových praktikách vedení města myslíte.

Rozhovor s odborníkem na odpady

Na Regionální televizi si můžete poslechnout zajímavý rozhovor s Jindřichem Petrlíkem, předním expertem na spalovny. Zda jsou kladné otázky ze strany redaktorky opravdu nestranné a jak se s nimi odborník na spalování vyrovná si udělejte obrázek sami…

Spalovnu řešíme s německým majitelem vsetínské firmy

Společnost Zásobování teplem Vsetín, která chce spalovnu stavět, je dceřinnou firmou společnosti MVV CZ. Ta je potom vlastněná obří německou firmou MVV Energie – což ale není soukromá firma, je vlastněna většinově městem Mannheim. Jsou to tedy takové mannheimské Technické služby, jen mnohonásobně větší.

Předsedou dozorčí rady této firmy je primátor města Mannheim. Spojili jsme se s vedením města Mannheimu, popsali jsme jim situaci na Vsetíně a předložili argumenty, proč si myslíme, že je investice do spalovny na Vsetíně nejen škodlivá pro občany města, ale také nejistá a riziková pro německou firmu. Informovali jsme je také o tom, že z minimálně 12 záměrů stavět v Česku spalovnu za poslední roky se podařilo realizovat jen jedinou, a to s velkými problémy (Plzeň – Chotíkov už spaluje, přesto stále nemá všechny potřebné dokumenty). Dostali jsme příslib, že materiál bude projednán na dozorčí radě této firmy. 

Pozvánku na exkurzi do Liberce nevyužijeme

Na jednání zastupitelstva jsme dostali pozvánku na exkurzi do spalovny do Liberce. Tu jsme se rozhodli nevyužít, protože hlavní rizika, která spalovna přináší, nejsou běžným okem vidět. Naopak jsme pozvali předsedu představenstva MVV CZ a ředitele liberecké spalovny na Vsetín, kde jim chceme představit naše argumenty a také jej seznámit s tím, jak se na celý projekt dívá vsetínská veřejnost. Schůzka by se měla uskutečnit na přelomu února a března.

O dalších krocích a novinkách vás budeme informovat po této schůzce. Následně také zvážíme všechna pro a proti vyvolání místního referenda na toto téma, protože je zjevné, že na zastupitelstvu se o tématu vedení města nechce bavit. Pro vyvolání místního referenda je potřeba posbírat podpisy cca 2200 občanů, pro platnost samotného referenda k němu musí přijít minimálně 7530 občanů Vsetína.

Chcete dostávat pravidelné novinky o spalovně emailem? Nechte nám na sebe kontakt.

Další články: