Spalovna opět na scéně. Co s tím děláme?

Už jste si mysleli, že projekt spalovny je dávno mrtvý? Ne tak úplně. Investor spalovny, společnost Zásobování teplem dodal po více než roce do systému EIA přepracovanou dokumentaci k projektu. Jak uvedlo vedení v místním tisku, společnost respektuje přání města nestavět spalovnu v Luhu, nicméně chce dokončit proces EIA. Proč to tak je? Vysvětlujeme v následujícím textu.


Společnost už dvakrát podala dokumentaci pro hodnocení vlivu na životní prostředí a krajský úřad ji dvakrát odmítl jako nedostatečnou, resp. uvedl, že nebyly dostatečně vyhodnoceny připomínky. je dobré připomenout, že investor i vedení města původně proces EIA vůbec nechtěli absolvovat, chtěli jej obejít zkratkou s tvrzením, že projekt je bezproblémový, a že se jedná pouze o “modernizaci stávající kotelny”. Ve skutečnosti se jedná o komplikovaný projekt, jehož rozsáhlá dokumentace se nyní napotřetí snaží vůbec projít úřednickým hodnocením.

Proč se investor snaží dokončit proces i přes jasné tvrzení města, že spalovnu nechce? Jak uvádí dokumentace na straně 9, firma chce “závěry z EIA využít při jednáních o výstavbě ZEVO ve městech, která o ně projevila zájem; případně pro případ, že se postoj Města Vsetín k záměru „Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“ změní.”

První důvod je zřejmý – pokud bude firma nabízet “výhodný” projekt spalovny pro jiná města, dá se očekávat odpor místních občanů, podobně jako tomu bylo na Vsetíně. Úřední razítko při hodnocení vlivu na životní prostředí by pak firmě mírně zlepšilo vyjednávací pozici, nicméně je vždy potřeba říct, že hodnocení vlivu na životní prostředí se týká vždy jen konkrétní lokality a konkrétních místních podmínek a nelze říct, že zelená v jednom místě znamená zelenou v jiném místě. Dá se tedy říct, že dokončení procesu pro záměr investora v jiném místě příliš nepomůže, naopak pro Vsetín je nadále rizikem.

Je proto potřeba upozornit na druhý důvod: odsun záměru na rok 2025 pro případ, že se postoj města Vsetína ke spalovně změní. Zde je potřeba zbystřit: rok 2025 je logicky až v příštím volebním období (do městského zastupitelstva budeme volit opět v roce 2022). V tuto chvíli nedokážeme předvídat, kdo bude zvolen a zda se neobjeví někdo, kdo dostane hlasy a bude chtít spalovnu prosazovat, nebo zda v dalším vedení města někdo změní názor. Proto je v zájmu všech těch, kdo chtějí na Vsetíně zachovat čisté životní prostředí, aby byl záměr opravdu ukončen bez patřičného povolení. Mimochodem, takové povolení má platnost 7 let a je možné jej prodloužit o dalších 5 let, pokud se podmínky nezmění.

Až do pondělí 14. prosince je možné podávat v procesu EIA připomínky, následně by mělo také dle zákona následovat veřejné projednání. Spolek Vsetínské fórum jako součást Koalice pro otevřený Vsetín takové připomínky ve spolupráci s odborníky připravil, protože se domníváme, že i přepracovaná dokumentace část našich dřívějších připomínek neřeší. Stejně tak se domníváme, že situace se směrem k roku 2025 bude zásadně měnit a není tak možné dát v současné době razítko něčemu, co by se mělo stavět a uvést do provozu v jiných podmínkách.

Pokud by i přes tyto snahy krajský úřad rozhodl o povolení spalovny, jsou v záloze ještě další kroky, které by bylo možné provést, aby spalovnu nebylo možné opravdu postavit. Jednou z nich je stavební uzávěra, tedy změna územního plánu, který by takový projekt v daném území neumožnil. Jedná se ale o právnický komplikovaný a zdlouhavý proces, kterému by bylo lepší se vyhnout.

Rekapitulace: investor tvrdí, že stavět nechce, pokud by se nezměnil názor vedení města. To je dobrá zpráva – prozatím. KOV nicméně bude i nadále dělat všechny kroky, které dají touto nijak nevymahatelnému tvrzení opravdovou pojistku – ať už je to neudělení povolení v procesu EIA, nebo jiná opatření. Jen tak budeme mít se spalovnou klid jednou provždy.

Další články: