Uprostřed léta, přesto vsetínský úřad projednává důležitý dokument. Nezhorší vaše sousedství?

Dobrý den, jsme uprostřed horkého léta, přesto vsetínský úřad projednává důležitý dokument. Každé čtyři roky probíhá na Vsetíně změna územního plánu. To je základní dokument, který určuje, co kde ve městě může stát – které plochy jsou pro bydlení, kde mohou stát průmyslové haly a kde to naopak má být vyhrazeno pro zeleň.Letos město Vsetín spustilo proces aktualizace tak, že veřejné projednání změn územního plánu se koná doslova uprostřed léta, v pátek 29. července od 9:00.

Na tomto jednání, a ještě následujících sedm dní (písemně) můžete k projednaným změnám uplatnit námitku. 

Doporučujeme vám si prostudovat, zda se ve vašem sousedství nějaká změna nechystá. Samozřejmě, většina změn Územního plánu je v pořádku a nepředstavují pro kvalitu vašeho bydlení zásadní ohrožení. Přesto je dobré tomu věnovat chvíli času.

Jak na to?

Všechny podklady pro změnu územního plánu jsou na webu města na této adrese.

Jak se podívat, zda ve vašem okolí něco nehrozí? Podívejte se na mapu základního členění. Na ní jsou vyznačeny jen pozemky, na kterých se bude něco měnit. Pokud ve svém okolí najdete vyznačeno něco barevně s číslem, pak je dalším krokem se podívat do dokumentu Odůvodnění, kde od strany 22 začínají konkrétní popisy změn.

Například v mapě vidím, že se u kruháče na Ohradě chystá změna, která je tam označena U10. Vyhledám tedy U10 v dokumentu odůvodnění a najdu odstavec s mapkou (DS č. 6017 – plocha dopravní infrastruktury – silniční doprava (plocha přestavby) – 0,09 ha – změnový prvek U10 – lokalita ul. Gen. Klapálka) – u kterého se píše, že se jedná o záměr města upravit výhledově přímé odbočení na této okružní křižovatce. V dokumentu od stránky 53 pak můžete zjistit, kdo o změnu požádal.

Co je asi dobré si pohlídat nejvíc jsou změny z lesního porostu nebo zeleně na plochy BI, tedy bydlení individuálního. Znamená to, že tyto pozemky, na kterých jsou nyní louky nebo stromy, by mělo být možné zastavět rodinnými domky. Samozřejmě ne všechny změny jsou problematické, většina z nich je v pořádku, ale jako Vsetínské fórum chceme připomínkovat některé návrhy, které podle nás příliš zasahují do krajinného rázu a připouští “rozlézání” města do krajiny, se všemi negativními vlivy, které s sebou přináší: narušení pohledu na horizonty okolo města, neprůchodnost krajiny pro lidi i zvířata, další zvyšování automobilové dopravy (například pozemky nad Ohradou jsou více než kilometr od nejbližší autobusové zastávky) nebo zvyšující se náklady pro město na údržbu těchto ulic. 

Konkrétně se jedná o plochy na Horní Jasence (P29), na Ohradě (P11) a v Července (P36). Jako problematické vidíme také změny okolo břehů Bečvy, které by měly umožnit výstavbu masivních protipovodňových opatření, a ke zvážení je, zda by měla na Nivce nad Semetínem vyrůst biatlonová střelnice. Proti samotné střelnici nic nemáme, ale zřejmě by bylo lepší ji vybudovat někde, kde nárůst provozu aut nebude tak rušivý jako v lesích nad Semetínem.


Uvědomujeme si, že změny územního plánu jsou pro běžného občana velmi nesrozumitelné. Pokud máte dojem, že se v plánu neorientujete a přesto je ve vašem sousedství něco zakresleno, napište nebo zavolejte  (třeba michal.berg@zeleni.cz nebo 603 102 284) a budeme se vám snažit situaci co nejvíce vysvětlit. Samozřejmě také můžete přijít na veřejné projednávání a požadovat podrobnější vysvětlení od příslušných úředníků.


O tom, jak návrh změny územního plánu dopadl, vás budeme informovat – schvalovat jej bude zastupitelstvo města v září. 

Další články: