Vsetínské fórum podalo připomínky ke spalovně. Požaduje její stavbu zastavit

Zástupci spolku Vsetínské fórum připomínkovali dokumentaci k záměru výstavby vsetínské spalovny.

„Více než dvacet stran připomínek se týká zejména nedostatečného vyhodnocením vlivu na lidské zdraví, neexistencí srovnatelné technologie spalovny nebo chybějícího posouzení vlivu havárií,” komentuje Michal Berg, opoziční zastupitel a místopředseda spolku. „Autor dokumentace se navíc s řadou našich připomínek z předchozí fáze vůbec nevypořádal, ačkoliv mu je krajský úřad přikázal zpracovat. I proto navrhujeme dokumentaci vrátit k přepracování, nebo nejlépe celý projekt rovnou zamítnout,“ dodal Michal Berg.


Na připomínkách spolupracovali experti na životní prostředí, mimo jiné ze spolku Arnika. Jedna z hlavních připomínek směřuje k tomu, že k záměru neexistuje žádné zařízení srovnatelné velikostí, ani kombinací použitých technologií, což může přinést řadu problémů.

„Dokumentace by měla hodnotit dopady reálného, a ne virtuálního projektu. Není například jasné, zda navržená technologie čištění spalin byla již použita v kombinaci s navrženým zařízením či nikoliv. Že to může být závažný problém lze demonstrovat na příkladu spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem, kde byl v kombinaci s použitou technologií spalování nainstalován dosud neodzkoušený filtr pro zachycování dioxinů. Důsledkem byla závažná havárie spalovny v dubnu 2013,“ varuje Berg.

Nedostatečně byly zhodnoceny vlivy spalovny na veřejné zdraví nejen díky ovlivnění kvality ovzduší, ale i díky vlivu na lokální potraviny a chovaná zvířata.

„Investor zcela opomíjí nepřímý vliv znečištění ovzduší prostřednictvím potravního řetězce. V širším okolí zvažovaného místa pro spalovnu řada obyvatel chová slepice nebo na svých zahradách pěstuje zeleninu a ovoce. Přitom i tímto způsobem se škodlivé látky mohou dostávat lidem do těla,“ podotýká lékař a předseda Vsetínského fóra Tomáš Husa.

Vedle přímých dopadů na zdraví a na klima je záměr v rozporu se vsetínským územním plánem.

„Aktuální územní plán ve znění chápe stávající areál plynové výtopny jako ‘smíšenou výrobní plochu’, která nepočítá s nakládáním s odpady. Pokud zde chce kdokoliv stavět spalovnu, muselo by zastupitelstvo změnit územní plán na plochu pro nakládání s odpady,“ všímá si architekt a opoziční zastupitel Milan Chlápek.

Záměr je podle Vsetínského fóra problematický i z hlediska vlivu na klima.

„Oproti současné plynové kotelně bude spalovna každoročně chrlit do atmosféry třikrát více CO2. Vsetín tím jde zcela proti celoevropskému trendu, který počítá se snižováním emisí skleníkových plynů, které způsobují závažné změny klimatu,“ upozorňuje Berg.

V neposlední řadě je uvažovaná kapacita spalovny vyšší, než kolik odpadu ve Vsetíně a jeho nejbližším okolí vznikne, zejména po navýšení recyklace podle platných zákonů. Vsetínští zastupitelé se přitom na svém posledním zasedání jednomyslně zavázali k tomu, že odpad z jiných částí Valašska ve městě spalovat nechtějí. Investor spalovny se tak bude muset vypořádat se zásadní otázkou, čím vlastně bude nepřetržitý provoz spalovny „krmit“.

Desítky dalších připomínek k záměru podali také vsetínští občané, další organizace a rovněž město Vsetín.

„Oceňujeme, že vedení radnice žádá posun veřejného projednání EIA z prázdninového termínu na září, a že vůbec oproti první fázi procesu EIA podalo nějaké připomínky. Jejich obsah ale víceméně pouze nastavuje mantinely, za jakých bude možné spalovnu postavit a provozovat. Cílem všech na Vsetíně by ale mělo být to, aby se spalovna vůbec nestavěla,“ uzavírá Michal Berg.

Kompletní vyjádření dokumentaci Vám zašleme na vyžádání. Napište nám na info@vsetinskeforum.cz

Další články: